Обиколка на фабриката

Кооперативен партнер

1
2
4
3
5

Фабричка состојба

9
10
6
8
11
13
14
15